PQfname

PQfnameで、指定の位置のフィールド名を取得する。

https://www.postgresql.jp/document/8.4/html/libpq-exec.html

PQfnameでi番目のフィールド名を取得して、スペースを区切りにして、横に並べる。

[bg1@localhost PQfname]$ vi main.c
[bg1@localhost PQfname]$ gcc main.c -o main -lpq
[bg1@localhost PQfname]$ ./main
CONNECTION_OK
PGRES_TUPLES_OK
field_count = 3
name address age
[bg1@localhost PQfname]$

name, address, ageの3つがフィールド名。

Sample/libpq/PQfname/PQfname/src/PQfname at master · bg1bgst333/Sample · GitHub