UPDATE

UPDATEは、指定の行を更新するSQL文。

UPDATE
2.8. 更新

"Jiro"のaddressを"Sendai"に変更する。

testuser1db=> SELECT * FROM user_profile;
 name | address | age
--------+---------+-----
 Taro  | Tokyo  | 30
 Jiro  | Osaka  | 28
 Saburo | Nagoya | 26
(3 行)

testuser1db=> UPDATE user_profile SET address = 'Sendai' WHERE name = 'Jiro';
UPDATE 1
testuser1db=> SELECT * FROM user_profile;
 name | address | age
--------+---------+-----
 Taro  | Tokyo  | 30
 Saburo | Nagoya | 26
 Jiro  | Sendai | 28
(3 行)

testuser1db=>

SETの後ろに、セットする列名と値。
WHEREの後ろに、セットする行の条件。
更新できた。