DELETE

T-SQLでは、DELETEで行を削除する。

DELETE (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Docs

1行残ってる状態
1行残ってる状態

1行残ってる状態。

DELETEで削除
DELETEで削除

DELETEで削除。

1行もなくなった。
1行もなくなった。

1行もなくなった。

SSMSでも空の状態
SSMSでも空の状態

SSMSでも空の状態。