AdapterView.OnItemClickListener

MainActivityにAdapterView.OnItemClickListenerを実装するという方法もある。

AdapterView.OnItemClickListener  |  Android Developers

MainActivity.javaで、

implements AdapterView.OnItemClickListenerとして、別にしたonItemClickに処理を書く。
でlistview1.setOnItemClickListenerにはthisをセット。

起動時
起動時

起動時。
今度は一番上のitem1をクリック。

positionは0
positionは0

positionは0。

Sample/android/AdapterView.OnItemClickListener/AV.OICL at master · bg1bgst333/Sample · GitHub